privacyverklaring 

{ over ons }

wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Kunst in Zicht wil u voldoende informeren over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens.

Als u persoonsgegevens aan Kunst in Zicht doorgeeft, zullen wij ze behandelen zoals we hieronder beschrijven en zoals de wettelijke verplichtingen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens voorschrijven.

Kunst in Zicht werkt samen met andere organisaties zodat ons publiek onze activiteiten kan bijwonen. Het gaat om officiële organisaties die de tickets namens ons verkopen.

Wanneer verzamelt Kunst in Zicht uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd wanneer u:

  • inschrijft op onze nieuwsbrief

  • een ticket koopt voor één van onze activiteiten

  • één van onze publicaties besteld

  • diensten via onze website bezoekt

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  • Zodat u met de nodige info kan deelnemen aan de activiteiten van Kunst in Zicht

  • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

  • voor wettelijke verplichtingen

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verzamelen:

  • persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, email

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen: om de door u gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om u te kunnen contacteren.

 

Aan welke andere partijen kunnen wij gegevens verstrekken?

Bepaalde gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen doorgeven indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Kunst in Zicht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van wat de wet vereist.

 

Wat zijn uw rechten omtrent uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om uw gegevens in te kijken, aan te passen, foutieve informatie recht te zetten en te laten verwijderen en u kan vragen om de verwerking ervan te beperken of stop te zetten. Onderaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

 

Wat als u een klacht heeft?

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy beleid

Kunst in Zicht kan zijn privacy beleid aanpassen naar aanleiding van gewijzigde diensten of wijzigingen in de privacywetgeving. Indien er dergelijke wijzigingen gebeuren, zullen we deze aankondigen op onze website.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kunst in Zicht vzw

Warandestraat 42 – 2300 Turnhout

t: 014/47.23.37

e-mail: info@kunstinzicht.be

kunst in zicht

warandestraat 42

2300 Turnhout

014 47 23 35