missie & visie

Missie

Kunst in Zicht heeft de bemiddeling van kunst naar kinderen, jongeren en hun begeleiders als doel, en dit via het ontwikkelen, ondersteunen en verspreiden van kunsteducatieve projecten.

In een labowerking voor kinderen en jongeren én tijdens vorming en coaching van hun begeleiders staan twee doelen voorop: leren door de kunsten én interesse ontwikkelen voor de kunsten.

 

 

Visie

Kunst in Zicht ontwikkelt actieve kunsteducatieve projecten, aan de basis hiervan ligt steeds de CQ-methodiek. Deze methodiek staat voor 'je CREATIEF QUOTIËNT verhogen'. Kunst in Zicht gelooft dat de creatieve processen van kinderen en jongeren  heel wat raakvlakken, gelijkenissen en eigenschappen vertonen met de artistieke creatieprocessen van kunstenaars. Kunst in Zicht gelooft dat mensen naast een IQ (intelligentiequotiënt), een EQ (emotioneel quotiënt) en een SQ (sociaal quotiënt), beschikken over een Creatief Quotiënt (CQ).

Kunst in Zicht wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de deelnemers door processen en producten uit de wereld van de kunsten te begeleiden. De deelnemers van Kunst in Zicht-projecten leren actief de taal van de KUNSTEN kennen en gebruiken om zichzelf creatief uit te drukken.

Wat we LEREN, wordt in grote mate bepaald door de manier waarop de leercontext wordt vormgegeven. Als het er om gaat om louter kennis over te dragen, wordt er een heel andere leeromgeving gevraagd dan wanneer het er om gaat zelf te onderzoeken en te ontdekken. Kunst in Zicht wil een inspirerende en sterke kunsteducatieve leeromgeving creëren waarin het leren door de kunsten en het interesse ontwikkelen voor de kunsten centraal staan.