missie & visie

Missie

KiZ heeft de bemiddeling van kunst naar (jonge) kinderen, jongeren en hun begeleiders tot doel, en dit via ontwikkeling, ondersteuning en spreiding van kunsteducatieve projecten.

KiZ ontwikkelt actieve kunsteducatieve projecten. In een inspirerende en sterke kunsteducatieve leeromgeving beleven (jonge) kinderen, jongeren en hun begeleiders creatieve processen die heel wat gelijkenissen en eigenschappen vertonen met de artistieke creatieprocessen van kunstenaars. Vertrekkend vanuit hun eigen leefwereld, leren de deelhebbers over de kunsten en maken ze de link naar de wereld rondom hen. Authentieke experten begeleiden dit proces: kunstenaars die vanuit hun artistieke en pedagogische competenties inspireren, de actieve leerprocessen begeleiden en een inkijk bieden in de wereld van de kunsten.

KiZ werkt voor en met kleuters tot en met volwassenen. (Jonge) kinderen en jongeren zijn de kerndoelgroep. Begeleiders van kinderen en jongeren (ouders, grootouders, begeleiders opvang en jeugdzorg, leerkrachten, studenten artistiek-pedagogische opleidingen,…) zijn onze secundaire doelgroep. Via hen willen we kinderen en jongeren bereiken.

KiZ heeft aandacht voor een democratisch bereik en kiest actief voor een divers deelhebbersveld.

Doelstellingen

Deelhebben aan de kunsten

KiZ wil de betrokkenheid van (jonge) kinderen, jongeren en hun begeleiders bij de kunsten opwekken, hun kunstgevoeligheid vergroten en hen tot diepgaander kunst-inzicht brengen.

Leren door de kunsten

KiZ zet kunst in als middel om de persoonlijke creativiteit te ontdekken.


Visie

Actieve kunsteducatie

KiZ kiest voor actieve kunsteducatie. Dat wil zeggen dat de nadruk ligt op experimenteren met allerlei kunstvormen en -disciplines, om daarin vaardigheden, kennis en attitudes te ontwikkelen. Deelhebbers gaan zelf aan de slag in een creatief proces aan de hand van artistieke technieken en werkvormen.

Authentieke kunsteducatie

Voor KiZ betekent authentieke kunsteducatie dat deelhebbers vanuit hun eigen ervaringswereld van kunstenaars leren over de kunsten en zo de link maken naar de buitenwereld. Daartoe krijgen ze divergente uitdagingen voorgelegd, die ze gedeeltelijk individueel, maar ook vaak in samenwerking met anderen aangaan.


Duikel mee in de kunsten!

Duikel, tuimel, halsoverkop.

Voor dat je het weet zit je er middenin, in de kunsten. Die verwondering: wow! Of, zoals de negenjarige deelhebber Vic het verwoordde: “Ineens zag ik het. Dat is helemaal niet moeilijk. Ik kan dat ook.”

Duikel mee.

Samen duikelen verwijst naar de mentale bewegingsvrijheid (gevoel van veiligheid, respect, verwondering en uitdaging) die belangrijk is voor (jonge) kinderen, jongeren en hun begeleiders om tijdens projecten te experimenteren.

Duikel mee in de kunsten.

Om zo’n sfeer te creëren tijdens kunsteducatieve leerprocessen is een specifieke begeleidershouding nodig, vol oprechte nieuwsgierigheid en openheid voor suggestie van de deelhebbers.

Kunst in Zicht missie & visie 1